Thaiscooter.com - ขี่เสือเส้นทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวและทำกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม
    
  • ขี่เสือเส้นทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวและทำกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม

    ขี่เสือเส้นทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวและทำกิจกรรมร ักษาสิ่งแวดล้อม

    ททท.พิษณุโลกเชิญนักปั่นจักรยานมาร่วมกิจกรรม...ขี่เ สือเส้นทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวและทำกิจกรรมรักษา สิ่งแวดล้อม ภูหินร่องกล้าสู่ภูทับเบิก ระยะทาง 29 กม.วันที่ 22 มีนาคม 2558 พร้อมรับของที่ระลึก และชิงถ้วยรางวัล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ติดต่อสอบถาม และสมัครที่ ททท.พิษณุโลก 055-252742-3