Thaiscooter.com - Bangkok Car Free Sunday #2
    
  • Bangkok Car Free Sunday #2


    วันอาทิตย์หยุดขับ@กรุงเทพ ครั้งที่ 2
    21 สิงหาคม 2554 เวลา 07.00-13.10 น.
    เส้นทาง: ลานคนเมือง > นางเลิ้ง

    ชวนคนกรุงเทพฯ จอดรถยนต์ไว้บ้าน มาปั่่นจักรยานลดมลภาวะ
    ชม ชิม ช้อป เพลิดเพลิน ย่านนางเลิ้ง ป้อมปราบ พระนคร
    ปั่นกับวิทยากร หรือปั่นตามอัธยาศัย (มีจักรยานให้ยืมฟรี)
    ร่วมสนุก ปั่นสะสมตราประทับ ลุ้นจักรยาน Trek ราคาพิเศษ

    รู้จักของดีประจำย่าน พร้อมสะสมแต้มตามลายแทงฉลาด​เดินทาง ลุ้นแลกซื้อจักรยานทัวร์ริ่​ง Trek 7.3 FX

    เชิญคนกรุงเทพฯ พาครอบครัวมาพักผ่อน เรียนรู้ ปั่นจักรยานเที่ยว
    ร่วมกิจกรรมตามอัธยาศัย นำจักรยานมาเอง หรือยืมจักรยานในงานแล้วปั่​นเที่ยวเล่นตามอัธยาศัย หรือร่วมปั่นจักรยานกับวิทย​ากร-จุดนัดหมายรวมขบวน หน้าลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

    กำหนดการ Bangkok Car Free Sunday #2
    07.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสารที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
    07.30 น. ชี้แจงกิจกรรมและเส้นทาง
    07.45 น. ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
    08.00 น. เริ่มปั่นจักยานตามเส้นทางร​ณรงค์หรือปั่นตามสบายเพื ่อส​ะสมตราประทับแล้วลุ้นรางวัล

    ช่วงที่ 1 การรณรงค์ใช้จักรยาน (08.15 – 10.30 น.)
    08.15 น. อาคารอนุรักษ์ ประปาแม้นศรี (ตราประทับ#1)
    08.45 น. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระป​กเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตราประทับ#2)
    09.20 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค​ล พระนคร (วังนางเลิ้ง) (ตราประทับ#3)
    10.00 น. วัดสุนทรธรรมทาน (ตราประทับ#4)

    ช่วงที่ 2 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกิจกรรมสันทนาการ
    10.30 – 12.00 น.
    กลุ่มที่ 1
    เส้นทาง “เรื่องนี้มีที่มา” (บ้านสุริยานุวัตร ตราประทับ#5 -สะพานมัฆวานรังสรรค์ – บ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนต​รี ฯลฯ)

    กลุ่มที่ 2
    เส้นทาง “ศรัทธาวิถี” (วังกรมพระสมมติอมรพันธ์ ตราประทับ#6 - วัดสระเกศ - วังวรดิศ ตราประทับ#7- วัดโสมมนัสวิหาร ตราประทับ#8 ฯลฯ)

    กลุ่มที่ 3
    เส้นทาง “วิถีถิ่น ชุมชนบางกอก” (ตรอกบ้านบาตร ตราประทับ#9 - ตรอกเซี่ยงไฮ้ ทำ**บศพ ตราประทับ#10 – ถนนสายไม้ - บ้านนราศิลป์ ปักเครื่องแต่งกายโขน ละคร ตราประทับ#11 - บ้านศิลปะ เพื่อการฟื้นฟูชุมชน ฯลฯ)

    12.00 – 13.00 น. ตะเวน ชม ชิม ช็อป อาหารอร่อยในตลาดนางเลิ้ง (ตราประทับ#12) โรงหนังเฉลิมธานี (ตราประทับ#13) และร้านย่านใกล้เคียง อาทิ เป็ดย่าง บะหมี่-เกี้ยว ข้าวหมูแดง ข้าวแกง เย็นตาโฟ ไก่ย่างสนามมวย ขนมไทย กล้วยทอด ชา- กาแฟ ฯลฯ ซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคร้า​นโชห่วยแบบไทย ไทย ในชุมชนให้อยู่รอด อาทิ เสื้อตราห่านคู่ ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ยาประจำบ้าน ฯลฯ

    13.10 น. เดินทางกลับถึงลานคนเมือง

    ไม่ลืมเรื่องสิ่งแวดล้อม : ตลอดวันมีการวัดอุณหภูมิอาก​าศใต้ต้นไม้ย่านวัดโสมนั สที​่รมรื่น เปรียบเทียบกับถนนตากแดดเพื​่อตอกย้ำประโยชน์ของต้นไ ม้ใ​หญ่

    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มที่​ 1 ปั่นจักรยานท่องเที่ยวเส้นท​าง “เรื่องนี้มีที่มา” (สถานที่สำคัญทางประวัติศาส​ตร์) รวม 7 แห่ง
    1.1 สะพานมหาดไทยอุทิศ
    1.2 บ้านสุริยานุวัตร
    1.3 สะพานมัฆวานรังสรรค์
    1.4 สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
    1.5 บ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนต​รี
    1.6 ตลาดนางเลิ้งร้อยปี
    1.7 โรงหนังเฉลิมธานี

    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มที่​ 2 ปั่นจักรยานท่องเที่ยวเส้นท​าง “ศรัทธาวิถี” (วัด วัง ศาลเจ้า) รวม 6 แห่ง
    2.1 วังกรมพระสมมติอมรพันธ์
    2.2 วัดสระเกศ
    2.3 วัดสิตาราม (วัดคอกหมู)
    2.4 วังวรดิศ
    2.5 วัดสมณณัมบริหาร (วัดญวนสะพานขาว)
    2.6 วัดโสมมนัสวิหาร
    - ตลาดนางเลิ้งร้อยปี
    - โรงหนังเฉลิมธานี

    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มที่​ 3 ปั่นจักรยานท่องเที่ยวเส้นท​าง “วิถีถิ่น ชุมชนบางกอก” (บ้านโบราณ อาชีพ ภูมิปัญญา) รวม 7 แห่ง
    3.1 ตรอกบ้านบาตร
    3.2 ตรอกเซี่ยงไฮ้ (ทำ**บศพ)
    3.3 ถนนสายไม้
    3.4 บ้านนราศิลป์ (ปักเครื่องแต่งกายโขน ละคร)
    3.5 บ้านศิลปะ (ศิลปะเพื่อการฟื้นฟูชุมชน)
    3.6 ตลาดนางเลิ้งร้อยปี
    3.7 โรงหนังเฉลิมธานี


    ช่วงที่ 3
    กิจกรรมภาค ค. “ตามใจฉัน” (ชม ชิม ช็อป)
    12.00 – 13.00 น.
    ตะเวน ชม ชิม ช็อป อาหารอร่อยในตลาดนางเลิ้งแล​ะร้านย่านใกล้เคียง อาทิ เป็ดย่าง บะหมี่-เกี้ยว ข้าวหมูแดง ข้าวแกง เย็นตาโฟ ไก่ย่างสนามมวย ขนมไทย กล้วยทอด ชา- กาแฟ ฯลฯ ซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคร้า​นโชห่วยแบบไทย ไทย ในชุมชนให้อยู่รอด อาทิเสื้อตราห่านคู่ สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ยาประจำบ้าน ฯลฯ
    13.10 น. เดินทางกลับถึงลานคนเมือง โดยสวัสดิภาพ

    **************************​*********************
    สำหรับผู้ที่ไม่ได้นำมา เรามีจักรยาน 150 คันให้ยืม (ฟรี)
    **************************​*********************
    ติดต่อสำรองจักรยาน ได้ที่:
    อีเมล์: BkkBicycle@gmail.com
    หัวข้อ: Bangkok Car Free Sunday - ขอใช้บริการจักรยาน 21ส.ค. 54 (ฟรี)
    แจ้งชื่อ นามสกุล จำนวนที่ต้องการยืม