ไทยสกู๊ตเตอร์ ฉลองครบรอบ 10 ปี วันที่ 22 พ.ย. 2553 มอบของที่ระลึกให้สมาชิก - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

kittivit13

ไทยสกู๊ตเตอร์ ฉลองครบรอบ 10 ปี วันที่ 22 พ.ย. 2553 มอบของที่ระลึกให้สมาชิก

Rate this Entry
สำหรับครอบครัวผมไทยสกุ๊ตเตอร์เป็นมากกว่่าเวบไซต์หล ายครั้งที่บ้านหลังนี้ช่วยผมได้ในยามคับขันหลายคนที่ เป็นมากกว่าผู้ซื้อผู้ขายและผู้ให้คำปรึกษาบ้านหลังน ี้อยุ่ในซอยเล็กๆมีเพียงคนกลุ่มหนึ่งที่ผมเรียกว่าพี ่ย้องแต่บ้านหลังนี้สร้างสิ่งดีๆให้สังคมเสมออย่างเช ่นเรื่องน้ำท่วมที่ผ่านมา ยินดีในวันคล้ายวันก่อตั้งไทยสกุ๊ตเตอร์คงไม่มีของขว ัญใดจะให้ได้ดีไปมากกว่าการอยุ่ในบ้านไทยสกุ๊ตเตอร์ด ้วยความสุจริตใจ...ตลอดไป ขอบคุณครับ

Submit "ไทยสกู๊ตเตอร์ ฉลองครบรอบ 10 ปี วันที่ 22 พ.ย. 2553 มอบของที่ระลึกให้สมาชิก" to Digg Submit "ไทยสกู๊ตเตอร์ ฉลองครบรอบ 10 ปี วันที่ 22 พ.ย. 2553 มอบของที่ระลึกให้สมาชิก" to del.icio.us Submit "ไทยสกู๊ตเตอร์ ฉลองครบรอบ 10 ปี วันที่ 22 พ.ย. 2553 มอบของที่ระลึกให้สมาชิก" to StumbleUpon Submit "ไทยสกู๊ตเตอร์ ฉลองครบรอบ 10 ปี วันที่ 22 พ.ย. 2553 มอบของที่ระลึกให้สมาชิก" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments