เก้าอี้หนัง โยกได้ครับ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

americanantiques

เก้าอี้หนัง โยกได้ครับ

Rate this Entry
เก้า อี้ สูง ประมาณ 15-20 นิ้ว จากพื่น หนังสีดำเง่า และโยกหน้าโยกหลังได้ นำเข่าจากอเมิกา
ขาเป็นไม้หุ่มเหล็ก ทั่งสี่ด้าน

29,000 บาท
รูปขนาดเล็ก รูป  

Submit "เก้าอี้หนัง โยกได้ครับ" to Digg Submit "เก้าอี้หนัง โยกได้ครับ" to del.icio.us Submit "เก้าอี้หนัง โยกได้ครับ" to StumbleUpon Submit "เก้าอี้หนัง โยกได้ครับ" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments