ถาดโคก - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

americanantiques

ถาดโคก

Rate this Entry
ทรงไข่ สูงประมาณ 12 นิ้ว กว้าง ประมาณ 8 นิ้ว ความลึก 1.5 นิ้ว ทำจาก อลูมิเนียม
3,000 baht
รูปขนาดเล็ก รูป  

Submit "ถาดโคก" to Digg Submit "ถาดโคก" to del.icio.us Submit "ถาดโคก" to StumbleUpon Submit "ถาดโคก" to Google

Comments