ช็อกโกแล็ต ซี แคนดี้ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

americanantiques

ช็อกโกแล็ต ซี แคนดี้

Rate this Entry
ทำจากเหล็ก ทำจากประเทศจีน เข็นได้ ตุ๊กตาเป็นยางอย่างดี สามารตถอดได้,ประตูข้างหลังเปิดได้ และข้างหน้าเปิดได้ด้วย
กว้าง4นิ้ว ยาว 6นิ้ว สูง4นิ้ว
3000 baht
รูปขนาดเล็ก รูป      

Submit "ช็อกโกแล็ต ซี แคนดี้" to Digg Submit "ช็อกโกแล็ต ซี แคนดี้" to del.icio.us Submit "ช็อกโกแล็ต ซี แคนดี้" to StumbleUpon Submit "ช็อกโกแล็ต ซี แคนดี้" to Google

Comments