โช็คโกแล็ต ซีแคนดี ของเล่น - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

americanantiques

โช็คโกแล็ต ซีแคนดี ของเล่น

Rate this Entry
รถบรรทุก หกล้อเข้นได้ เปิดประตูหลังได้ ความยาวประมาณ 12นิ้ว ความกว้างประมาณ 3.5นิ้ว ความสูงประมาณ 4นิ้ว รถทำมาจาก เหล็ก, สภาพดีมากครับ. made in CHINA
3500 baht
รูปขนาดเล็ก รูป    

Submit "โช็คโกแล็ต ซีแคนดี ของเล่น" to Digg Submit "โช็คโกแล็ต ซีแคนดี ของเล่น" to del.icio.us Submit "โช็คโกแล็ต ซีแคนดี ของเล่น" to StumbleUpon Submit "โช็คโกแล็ต ซีแคนดี ของเล่น" to Google

Comments