ขาย เขียว เสือ จ้า!นัดดูของได้ ลาดพร้าว/มีนบุรี/บางเขน - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

eak321

ขาย เขียว เสือ จ้า!นัดดูของได้ ลาดพร้าว/มีนบุรี/บางเขน

Rate this Entry
ขายเขียวเสื้อ แท้
ลงจานแล้วและไม่ได้แกะ(คงสภาพเดิม)
ใช้วิธิการจับเงินบน และ ล่างกันการลั้นของเขียว
(เขียวเสือลั้น=แตกลางนะครับไม่ได้แตละเอียด)
เปิดที่ 9000 บาทของตั้งแต่อยูกะคุณตามีอันเดียวครับ

Submit "ขาย เขียว เสือ จ้า!นัดดูของได้ ลาดพร้าว/มีนบุรี/บางเขน" to Digg Submit "ขาย เขียว เสือ จ้า!นัดดูของได้ ลาดพร้าว/มีนบุรี/บางเขน" to del.icio.us Submit "ขาย เขียว เสือ จ้า!นัดดูของได้ ลาดพร้าว/มีนบุรี/บางเขน" to StumbleUpon Submit "ขาย เขียว เสือ จ้า!นัดดูของได้ ลาดพร้าว/มีนบุรี/บางเขน" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments

  1. eak321's Avatar
    โทร เบอร์นี้นะ ครับ 0814946767 เต้ง เขี้วเสือ