ขอเชิญร่วมลงนามในสมุดเยี่ ยมเป็นที่ระลึกอย่างเป็นทา งการครับ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

start04

ขอเชิญร่วมลงนามในสมุดเยี่ ยมเป็นที่ระลึกอย่างเป็นทา งการครับ

Rate this Entry
ดีคับนครชากังราว ผมก็เกิดที่กำแพงเพรชคับแต่มาอยู่กรุงเทพ9ปีแล้วคับไ ม่ได้กับไปกำแพงเลยผมก็เล่นรถเก่าเหมือนกันดีใจคับที ่บ้านเกิดเมืองนอนตัวเองมีชมรมที่สร้างสรรเเบบนี้ผมข ับsr400อยู่คับปีใหม่ว่าจะไปเยี้ยมญาติพี่น้องที่กำแ พงสะหน่อย นครชากังราวรวมตัวกันที่ไหนคับจะได้ขับsrคู่ใจไปเยี้ ยมชมรถของนครชากังราว อืม ลืมบอกผมชือ ตาร์ทคับ เพรชเกษม 79 moso classic club แล้วจะแวะเข้าไปเยี้ยมนะคับ

Submit "ขอเชิญร่วมลงนามในสมุดเยี่ ยมเป็นที่ระลึกอย่างเป็นทา งการครับ" to Digg Submit "ขอเชิญร่วมลงนามในสมุดเยี่ ยมเป็นที่ระลึกอย่างเป็นทา งการครับ" to del.icio.us Submit "ขอเชิญร่วมลงนามในสมุดเยี่ ยมเป็นที่ระลึกอย่างเป็นทา งการครับ" to StumbleUpon Submit "ขอเชิญร่วมลงนามในสมุดเยี่ ยมเป็นที่ระลึกอย่างเป็นทา งการครับ" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments