@@ปล่อยของออก อำลาวงการ@@ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

TALOENGSAK

@@ปล่อยของออก อำลาวงการ@@

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ TALOENGSAK อ่านข้อความ
c95 ทะเบียญ777 พร้อมโอน cdiเรียบร้อยเดิมเกือบทั้งคันเปิด45000(อย่าต่อเลยเจ ็บเยอะมาก)

อีกคันcd125กระเป๋าใหญ่ ทะเบียญ666 พร้อมโอน cdiเรียบร้อย เปิด40000(อย่าต่อเลยถูกแล้ว)เดิมทั้งคัน
[email protected]
แนบเอกสาร 2221785

Submit "@@ปล่อยของออก อำลาวงการ@@" to Digg Submit "@@ปล่อยของออก อำลาวงการ@@" to del.icio.us Submit "@@ปล่อยของออก อำลาวงการ@@" to StumbleUpon Submit "@@ปล่อยของออก อำลาวงการ@@" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments