โครงการรวมพลคนสองล้อทำควา มดีเพื่อสังคมครั่งที่ 1ในวันเสาร์ที่12และวันอาท ิตย์ที่ 13 กพ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

mckalasin_kitty

โครงการรวมพลคนสองล้อทำควา มดีเพื่อสังคมครั่งที่ 1ในวันเสาร์ที่12และวันอาท ิตย์ที่ 13 กพ

Rate this Entry
[QUOTE=WORAPON123;4958058]
ชมรมรถโบราณ ไดโนปาร์คคลาสสิค สุขสวัสดิ์คลาสสิค มูลมังกาฬสินธุ์ สตรีเถื่อนคลาสสิค
โครงการรวมพลคนสองล้อทำความดีเพื่อสังคมครั่งที่ 1
ในวันเสาร์ที่12และวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
ณ บ้านหนองลุมพุก
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดหาเงินสมทบทุนซ่อมแซม สภ
.ยางตลาด
- เพื่อจัดหาเงินสมทบทุนสร้างศาลาวัดสว่างคงคาบ้านหนอง ลุมพุก
- เพื่ออนุรักษ์และพัฒนารถโบราณ
กำหนดการจัดงาน
วันเสาร์ที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2554
08.oo น. เริ่มลงทะเบียน คนละ 100 บาท (ของที่ระลึก อาร์ม และป้ายห้อยคอ)
16.30 น. เริ่มรับสมัครรถโบราณเข้าประกวดประเภทต่างๆดังนี้- ถังแยกเดิม - ล้อเล็กเดิม
- ถังแยกสวยงาม - ล้อเล็กสวยงาม
- รถผู้ชายเดิม - ถังรวมสวยงาม
- รถผู้ชายสวยงาม - ความคิดสร้างสรรค์
- ตาต่ำสวยงาม - รางวัลมาไกล(ขับมาเอง)
19.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ
19.30 น. มอบรางวัลประกวดรถประเภทต่างๆ, สนุกกับวงดนตรีทุกสไตล์ เพื่อชีวิต และหมอลำแหลมณรง โปรโมชั่น
ประกวดมิส
มอบของที่ระลึก

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
- ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

พี่อิ๊ด(ไดโนปาร์คคลาสสิค) 0846849554 (สอบถามเส้นทาง)
พี่ตี๋(สุขสวัสดิ์) 0884725884
พี่โหน่ง(มูลมัง) 0856461315
พี่น็อก(กาฬสินธุ์) 0857521572
พี่ยศ(สตรีเถื่อน) 08
จองบูทได้ที่
พี่น็อก(กาฬสินธุ์) 0857521572

Submit "โครงการรวมพลคนสองล้อทำควา มดีเพื่อสังคมครั่งที่ 1ในวันเสาร์ที่12และวันอาท ิตย์ที่ 13 กพ" to Digg Submit "โครงการรวมพลคนสองล้อทำควา มดีเพื่อสังคมครั่งที่ 1ในวันเสาร์ที่12และวันอาท ิตย์ที่ 13 กพ" to del.icio.us Submit "โครงการรวมพลคนสองล้อทำควา มดีเพื่อสังคมครั่งที่ 1ในวันเสาร์ที่12และวันอาท ิตย์ที่ 13 กพ" to StumbleUpon Submit "โครงการรวมพลคนสองล้อทำควา มดีเพื่อสังคมครั่งที่ 1ในวันเสาร์ที่12และวันอาท ิตย์ที่ 13 กพ" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments