เชิญร่วมงาน "สองล้อลิงโบราณปั่นน้ำใจเ พื่อการกุศล ครั้งที่ 1" - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

jokoksamrong

เชิญร่วมงาน "สองล้อลิงโบราณปั่นน้ำใจเ พื่อการกุศล ครั้งที่ 1"

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ pasadene อ่านข้อความ
เชิญร่วมงาน "สองล้อลิงโบราณปั่นน้ำใจเพื่อการกุศล ครั้งที่ 1"

จัดโดยชมรมรถโบราณโคกสำโรง
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
วันที่ 15-16 มกราคม 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุณอู๊ด (หนองม่วง) 081-5733781
คุณตี้ (สะแกราบ) 086-1785342
คุณสมบัติ (หนองม่วง) 089-0878002
คุณโจ้ (โคกสำโรง) 084-3779055
คุณซิล (เพนียด) 084-1577406
จองร้านขายของ
คุณสมบัติ 089-0878002

Submit "เชิญร่วมงาน "สองล้อลิงโบราณปั่นน้ำใจเ พื่อการกุศล ครั้งที่ 1"" to Digg Submit "เชิญร่วมงาน "สองล้อลิงโบราณปั่นน้ำใจเ พื่อการกุศล ครั้งที่ 1"" to del.icio.us Submit "เชิญร่วมงาน "สองล้อลิงโบราณปั่นน้ำใจเ พื่อการกุศล ครั้งที่ 1"" to StumbleUpon Submit "เชิญร่วมงาน "สองล้อลิงโบราณปั่นน้ำใจเ พื่อการกุศล ครั้งที่ 1"" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments