มี datsun b10 ขอแลก เวสป้า 64 / แลม (มีรูป) - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

0oKONGo0

มี datsun b10 ขอแลก เวสป้า 64 / แลม (มีรูป)

Rate this Entry
แนบเอกสาร 2307332แนบเอกสาร 2307331แนบเอกสาร 2307330


ผมมีเวสป้า 1964 สีขาย คันหนึ่ง ทบ. พร้อม

- เครื่อง สปิน วิ่งเนียนๆ ใช้มาปีกว่า ไม่มีงอแง
- ถ่ายขอเหลวทุกๆ 2 เดือน
- ยาง พึ่งเปลี่ยนเมื่อ 3เดือนที่แล้ว
- สภาพรถ ถือว่า 98% สมบรูณที่สุดแล้ว รักษาเป็นอย่างดี
- เลขโครง VBB2T เลขเครื่องเลขโครงตรงกับใน เล่ม
- ไม่เคยขาดต่อ พรบ.
- รถเป็นมือเดียว ทำมาตั้งก่ะเป็น ซาก มีรูปให้ดู

Submit "มี datsun b10 ขอแลก เวสป้า 64 / แลม (มีรูป)" to Digg Submit "มี datsun b10 ขอแลก เวสป้า 64 / แลม (มีรูป)" to del.icio.us Submit "มี datsun b10 ขอแลก เวสป้า 64 / แลม (มีรูป)" to StumbleUpon Submit "มี datsun b10 ขอแลก เวสป้า 64 / แลม (มีรูป)" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments