แจ้งพี่น้องท่านใดที่ต้องก ารสร้างงาน old school ต้องกลางเดือนมิถุนายนครับ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

Meeclassic

แจ้งพี่น้องท่านใดที่ต้องก ารสร้างงาน old school ต้องกลางเดือนมิถุนายนครับ

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ Meeclassic อ่านข้อความ
Meeclassic Shop ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ครับ

ช่วงเดืิอนเมษา ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม คิวเติมครับจะเริ่มรับงานกลางเดือนมิถุนายน ต้องการเคลียร์งานเก่าและงานใหม่
ไม่อยากผิดนัดลูกค้าครับผม แต่ถ้าท่านใดรอได้ คงต้องกลางเดือนมิถุนายนครับ ถึงจะทำลงมือทำให้ครับ ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

Submit "แจ้งพี่น้องท่านใดที่ต้องก ารสร้างงาน old school ต้องกลางเดือนมิถุนายนครับ" to Digg Submit "แจ้งพี่น้องท่านใดที่ต้องก ารสร้างงาน old school ต้องกลางเดือนมิถุนายนครับ" to del.icio.us Submit "แจ้งพี่น้องท่านใดที่ต้องก ารสร้างงาน old school ต้องกลางเดือนมิถุนายนครับ" to StumbleUpon Submit "แจ้งพี่น้องท่านใดที่ต้องก ารสร้างงาน old school ต้องกลางเดือนมิถุนายนครับ" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments