อีสาน คลาสสิค สกลนคร - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

miwesan

อีสาน คลาสสิค สกลนคร

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ miwesan อ่านข้อความ
จะมีวันนั้นไหม วันที่เหมือนเดิม วันวานที่เราพ้องเพื่อนเฮฮาทักทายกันจะมีวันนั้นไหมว ันที่ จิบเบียเย็นๆแล้วถามสารทุกข์สุขดิบกัน เพื่อนเอ้ยวันวานเหล่านั้นจะหวนกลับมาไหม เพื่อนเอ้ย.............

Submit "อีสาน คลาสสิค สกลนคร" to Digg Submit "อีสาน คลาสสิค สกลนคร" to del.icio.us Submit "อีสาน คลาสสิค สกลนคร" to StumbleUpon Submit "อีสาน คลาสสิค สกลนคร" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments

  1. miwesan's Avatar
    จะยังคง มั่นใจในอุดมการณ์และศัทธา ที่ยังจะก้าวเดินต่อไป