การทดสอบถังลม - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

bunchjop

การทดสอบถังลม

Rate this Entry
การทดสอบถังลม
ตัวอย่างขั้นตอนการ Test ถังลมภายในโรงงาน
Ling http://recycle-engineering.com/?q=content/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B 8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87% E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8 %A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%94%E 0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8% 99test%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%A 1
รับตรวจสอบเครนและออกแบบเครื่องจักร
· รับตรวจสอบความปลอดภัย เครน คป.1,หม้อน้ำและถังแรงดัน พร้อมออกเอกสารรับรองความปลอดภัย
· รับตรวจสอบ ระบบทำความเย็นพร้อมออกเอกสารรับรองความปลอดภัย
o รับออกแบบเครื่องกลั่นทินเนอร์/เคมี(รีไซเคิลกลัมมาใช้ใหม่)
o รับซื้อและจัดจำหน่าย Solvent,ทินเนอร์
o ผลิต ประกอบ รถพ่วง กึ่งพ่วง ถังน้ำมันรถทุกรูปแบบ
o รับต่อรถพ่วง เทลเลอร์ เรือ เจ็ทสกี รถบ้าน รถ ATV บรรทุกเพื่อการเกษตร
Ø สามัญวิศวกรเครื่องกล
Ø บริษัท ชัยสถิตย์รีไซเคิลเคมีคอล จำกัด
Ø ศุภกฤต ศฤงคารินทร์ (bank)
[email protected]
Ø มือถือ 0846807572, 0879382897
Ø Tel/Fax 028173913
Ø 108/11 ม.อรุณพัฒน์2 ซ.สุขวัสดิ์64 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140
Ø ภาคใต้ 360/9 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
Ø
( ข้อมูลเพิ่มเติม)
Web http://recycle-engineering.com/
รูปขนาดเล็ก รูป  

Submit "การทดสอบถังลม" to Digg Submit "การทดสอบถังลม" to del.icio.us Submit "การทดสอบถังลม" to StumbleUpon Submit "การทดสอบถังลม" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments