ขาย honda c70 - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

tae444

ขาย honda c70

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ tae444 อ่านข้อความ
ขาย honda c70 สีฟ้าขาว ซื้อมาไม่ค่อยได้ขับค่ะ มีเล่มราคา 17000 ต่อรองกันได้ค่ะ
สนใจติดต่อ 086-7100947 รถอยู่ที่ จ.อยุธยาค่ะ
แนบเอกสาร 2659319

Submit "ขาย honda c70" to Digg Submit "ขาย honda c70" to del.icio.us Submit "ขาย honda c70" to StumbleUpon Submit "ขาย honda c70" to Google

Updated 11-06-2011 at 20:00 by tae444

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments