(แจ้งเปลี่ยนสถานที่)18 มิ.ย.54 คลาสสิค 3 เสือ ช่วยเหลือสังคม ณ รร.ภูผาม่าน ขอนแก่น - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

ต๋อง ธเนศ

(แจ้งเปลี่ยนสถานที่)18 มิ.ย.54 คลาสสิค 3 เสือ ช่วยเหลือสังคม ณ รร.ภูผาม่าน ขอนแก่น

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ต๋อง ธเนศ อ่านข้อความ
คลาสสิค 3 เสือ ช่วยเหลือสังคม

โดย สูบทอง คลาสสิค น้ำหนาว เนเวอร์ดาย เก็ตไดรเวอร์


ณ โรงเรียนภูผาม่าน<?xml:namespace prefix = o ns = &quot;urn:schemas-microsoft-com:office:office&quot; /><o:p></o:p>


ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน
จ.ขอนแก่น (ทางไปถ้ำค้างคาว)วัน เสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2554<o:p></o:p>


วัตถุประสงค์ในการจัดงาน<o:p></o:p>
&#216; เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ขาดโอกาส<o:p></o:p>
&#216; เป็นทุนอาหารกลางวันให้กับบ้านพักคนชรา<o:p></o:p>
&#216; เพื่อสร้างความสมัคสมานสามัคคีในหมู่มิตรไมตรีระหว่า ง ชาวสองล้อ<o:p></o:p>
<?xml:namespace prefix = v ns = &quot;urn:schemas-microsoft-com:vml&quot; /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked=&quot;f&quot; filled=&quot;f&quot; path=&quot;[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@5xe&quot; o:preferrelative=&quot;t&quot; o:spt=&quot;75&quot; coordsize=&quot;21600,21600&quot;><v:stroke joinstyle=&quot;miter&quot;></v:stroke><v:formulas><v:f eqn=&quot;if lineDrawn pixelLineWidth 0&quot;></v:f><v:f eqn=&quot;sum @0 1 0&quot;></v:f><v:f eqn=&quot;sum 0 0 @1&quot;></v:f><v:f eqn=&quot;prod @2 1 2&quot;></v:f><v:f eqn=&quot;prod @3 21600 pixelWidth&quot;></v:f><v:f eqn=&quot;prod @3 21600 pixelHeight&quot;></v:f><v:f eqn=&quot;sum @0 0 1&quot;></v:f><v:f eqn=&quot;prod @6 1 2&quot;></v:f><v:f eqn=&quot;prod @7 21600 pixelWidth&quot;></v:f><v:f eqn=&quot;sum @8 21600 0&quot;></v:f><v:f eqn=&quot;prod @7 21600 pixelHeight&quot;></v:f><v:f eqn=&quot;sum @10 21600 0&quot;></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype=&quot;rect&quot; gradientshapeok=&quot;t&quot; o:extrusionok=&quot;f&quot;></v:path><o:lock aspectratio=&quot;t&quot; v:ext=&quot;edit&quot;></o:lock></v:shapetype><v:shape style=&quot;Z-INDEX: 2; POSITION: absolute; MARGIN-TOP: 14.95pt; WIDTH: 180pt; HEIGHT: 110.25pt; VISIBILITY: visible; MARGIN-LEFT: 356.4pt; mso-wrap-style: square; mso-wrap-distance-left: 9pt; mso-wrap-distance-top: 0; mso-wrap-distance-right: 9pt; mso-wrap-distance-bottom: 0; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text&quot; id=รูปภาพ_x0020_6 alt=&quot;c240.jpg&quot; type=&quot;#_x0000_t75&quot; o:spid=&quot;_x0000_s1029&quot;><v:imagedata src=&quot;file:///C:\DOCUME~1\tuck\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\cli p_image001.jpg&quot; o:title=&quot;c240&quot;></v:imagedata></v:shape>18 มิถุนายน 2554<o:p></o:p>
&#216; 08.00 น. เริ่มลงทะเบียน รับอาร์ม+สติ๊กเกอร์+ป้ายห้อยคอ (100 บาท)<o:p></o:p>
&#216; 15.00 น. ร่วมกิจกรรมหน้าเวที<o:p></o:p>
&#216; 16.00 น. ร่วมลงทะเบียนประกวดรถ<o:p></o:p>
&#216; 17.00 น. ฟังดนตรีโฟกซองคละเคร้ากับการประกวดรถ<o:p></o:p>
&#216; 18.00 น. ประกาศผลการประกวดรถและมอบรางวัล<o:p></o:p>
&#216; 20.00 น. สนุกกับดนตรีสุดมันส์ พร้อมโคโยตี้สาวสวย<o:p></o:p>
&#216; <v:shape style=&quot;Z-INDEX: 3; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 1.75pt; WIDTH: 220.5pt; HEIGHT: 165pt; VISIBILITY: visible; MARGIN-LEFT: 317.4pt; LEFT: 0px; mso-wrap-style: square; mso-wrap-distance-left: 9pt; mso-wrap-distance-top: 0; mso-wrap-distance-right: 9pt; mso-wrap-distance-bottom: 0; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text&quot; id=รูปภาพ_x0020_8 alt=&quot;phu-kradung022411.jpg&quot; type=&quot;#_x0000_t75&quot; o:spid=&quot;_x0000_s1028&quot;><v:imagedata src=&quot;file:///C:\DOCUME~1\tuck\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\cli p_image003.jpg&quot; o:title=&quot;phu-kradung022411&quot;></v:imagedata></v:shape>22.00 น. ร่วมแลกของที่ระลึกชมรมต่างๆ ร่วมกัน<o:p></o:p>
&#216; 24.00 น. แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย<o:p></o:p>
19 มิถุนายน 2554<o:p></o:p>
&#216; แยกย้ายกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ<o:p></o:p>
ติดต่อประสานงาน<o:p></o:p>
&#216; พี่เชษฐ์ 086-3412416<o:p></o:p>
&#216; <v:shapetype id=_x0000_t202 path=&quot;m,l,21600r21600,l21600,xe&quot; o:spt=&quot;202&quot; coordsize=&quot;21600,21600&quot;><v:stroke joinstyle=&quot;miter&quot;></v:stroke><v:path o:connecttype=&quot;rect&quot; gradientshapeok=&quot;t&quot;></v:path></v:shapetype><v:shape style=&quot;Z-INDEX: 4; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 5.15pt; TEXT-INDENT: 0px; WIDTH: 253.45pt; HEIGHT: 32.7pt; MARGIN-LEFT: 298.55pt; LEFT: 0px; mso-height-percent: 200; mso-width-relative: margin; mso-height-relative: margin&quot; id=_x0000_s1027 stroked=&quot;f&quot; type=&quot;#_x0000_t202&quot; fillcolor=&quot;white [3212]&quot;><v:textbox style=&quot;mso-fit-shape-to-text: t&quot;><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=&quot;100%&quot;><TBODY><TR><TD style=&quot;BORDER-BOTTOM-COLOR: #e0dfe3; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #e0dfe3; BORDER-RIGHT-COLOR: #e0dfe3; BORDER-LEFT-COLOR: #e0dfe3&quot;><o:p></o:p>


</TD></TR></TBODY></TABLE></v:textbox></v:shape>พี่อ๊อด 084-5168768<o:p></o:p>
&#216; พี่ต๋อง 081-9421399<o:p></o:p>
&#216; <v:shape style=&quot;Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 3.05pt; TEXT-INDENT: 0px; WIDTH: 339pt; HEIGHT: 42pt; MARGIN-LEFT: 218.4pt; LEFT: 0px; mso-width-relative: margin; mso-height-relative: margin&quot; id=_x0000_s1026 type=&quot;#_x0000_t202&quot; fillcolor=&quot;white [3201]&quot; strokeweight=&quot;5pt&quot; strokecolor=&quot;#c0504d [3205]&quot;><v:stroke linestyle=&quot;thickThin&quot;></v:stroke><v:shadow color=&quot;#868686&quot;></v:shadow><v:textbox><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=&quot;100%&quot;><TBODY><TR><TD style=&quot;BORDER-BOTTOM-COLOR: #e0dfe3; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #e0dfe3; BORDER-RIGHT-COLOR: #e0dfe3; BORDER-LEFT-COLOR: #e0dfe3&quot;>
คลาสสิคด้วยใจ เดินทางไปด้วยมิตรภาพ<o:p></o:p>
</TD></TR></TBODY></TABLE></v:textbox></v:shape>พี่บัตร 085-0143578 จองบู๊ท<o:p></o:p>
ที่ปรึกษา พี่ตั๊ก ตัวหลั<v:shape style=&quot;WIDTH: 63pt; HEIGHT: 19.5pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square&quot; id=รูปภาพ_x0020_2 alt=&quot;ตัวหลัก2.jpg&quot; type=&quot;#_x0000_t75&quot; o:spid=&quot;_x0000_i1025&quot;><v:imagedata src=&quot;file:///C:\DOCUME~1\tuck\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\cli p_image007.jpg&quot; o:title=&quot;ตัวหลัก2&quot;></v:imagedata></v:shape> พี่ปุ๊ก สันติภาพ<o:p></o:p>

Submit "(แจ้งเปลี่ยนสถานที่)18 มิ.ย.54 คลาสสิค 3 เสือ ช่วยเหลือสังคม ณ รร.ภูผาม่าน ขอนแก่น" to Digg Submit "(แจ้งเปลี่ยนสถานที่)18 มิ.ย.54 คลาสสิค 3 เสือ ช่วยเหลือสังคม ณ รร.ภูผาม่าน ขอนแก่น" to del.icio.us Submit "(แจ้งเปลี่ยนสถานที่)18 มิ.ย.54 คลาสสิค 3 เสือ ช่วยเหลือสังคม ณ รร.ภูผาม่าน ขอนแก่น" to StumbleUpon Submit "(แจ้งเปลี่ยนสถานที่)18 มิ.ย.54 คลาสสิค 3 เสือ ช่วยเหลือสังคม ณ รร.ภูผาม่าน ขอนแก่น" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments