เรือนแพ : หนึ่งในเรือนไทยที่ใกล้สูญ หาย - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

TraveLArounD

เรือนแพ : หนึ่งในเรือนไทยที่ใกล้สูญ หาย

Rate this Entry
คนไทยที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในเมืองบางกอก ที่เป็นเมืองหลวงมาแต่เดิมนั้น ในประวัติศาสตร์มีกล่าวถึงตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่ 1 มาแล้ว มักนิยมสร้างบ้านอยู่บนแพ ใช้ทั้งพักอาศัยและค้าขาย เพราะแม่น้ำเป็นศูนย์กลางของสังคมอีกแห่งหนึ่ง ในอดีตถือเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก ทำให้สายน้ำคือชีวิตของคนไทยในสมัยก่อน ชาวไทยบางส่วนยังคงเกิดและอาศัยอยู่ในเรือ ซึ่งสัญจรขนส่งสินค้า ล่องไปตามหัวเมืองใหญ่ต่างๆ แม้คนที่มาจากต่างเมือง แล้วเข้ามาค้าขายในเมืองบางกอก ก็นิยมสร้างเรือนแพ เพราะไม่ต้องมีที่ดินเป็นของตนเอง การล่องเรือนำสินค้าไปขายยังต่างเมืองก็สะดวกมากนั่น เอง นักวิชาการบางท่านถึงกับเรียกชาวสยามว่าเป็นชาวน้ำ เพราะความผูกพันของคนไทยกับสายน้ำนั้นแนบแน่นจนแยกกั นไม่ขาดเรือนแพ หมายถึง เรือนที่สร้างอยู่ในน้ำ อยู่บนแพทั้งหลัง โดยมีลักษณะและส่วนประกอบโดยทั่วไปเหมือนกับเรือนไทย เดิม เพียงแต่การลอยอยู่ในน้ำอาศัยแพ ที่เป็นทุ่นลอยน้ำ เรือนแพจึงแยกได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนตัวเรือน และส่วนแพที่เป็นทุ่นลอยน้ำ แพเป็นส่วนสำคัญที่รับน้ำหนักของเรือน ส่วนใหญ่จะใช้แพไม้ไผ่ ต่อมาใช้ถังน้ำมัน และวิวัฒนาการเป็นเรือเหล็กหนุน ซึ่งจะคงทนและรับน้ำหนักได้มากกว่า แพไม้ไผ่แบบเดิม ซึ่งเป็นไม้ไผ่ที่มัดรวมกันเป็นฟ่อนๆ ถ้าเป็นลูกบวบขนาดเล็ก ฟ่อนหนึ่งจะมี 40-50 ลำ หากเป็นลูกบวบขนาดใหญ่ จะมีประมาณ 60-100 ลำ ลูกบวบทำหน้าที่เป็นทุ่นให้แพ ลอยได้เหมือนเรือโป๊ะแต่ราคาถูกกว่ามาก ในขณะเดียวกันก็มีอายุการใช้งานไม่ยาวนักเพราะจะถูกค ลื่นกระแทกตลอดเวลา เมื่อมีเรือแล่นผ่าน
ส่วนลักษณะและโครงสร้างของเรือนแพคล้ายกับเรือนไทย ฝามีหลายแบบ เป็นฝากระแชงอ่อน หรือฝาขัดแตะ ซึ่งมีน้ำหนักเบาสามารถเปิดบานกระทุ้งได้ ส่วนด้านสกัดของเรือนเรียกฝาถัง ใช้ไม้กระดานเป็นแผ่นหน้ากว้างตั้งขึ้นเป็นฝา แต่ทำเป็นลิ้นเข้าไม้สนิทเสมือนเป็นแผ่นเดียวกันแบบจ ีน พบได้ในเรือนแพส่วนใหญ่ เพื่อป้องกันไม่ให้ขโมยที่อาจพายเรือเข้ามาเทียบแพงั ดฝาได้ง่าย หลังคาจะมุงจาก เนื่องจากน้ำหนักเบา ทนต่อการสั่นไหวจากคลื่น ถ้าใช้กระเบื้องคงจะหนักและร่วงหล่นได้ง่ายเรือนแพในแม่น้ำลพบุรีสมัยเก่า


เรือนแพทั่วไป มักนิยมทำเป็นเรือนแฝด แต่มีขนาดไม่เท่ากัน เรือนใหญ่จะอยู่ด้านนอก เรือนเล็กจะอยู่ด้านใน ริมตลิ่ง คนที่มีฐานะดีหน่อยก็จะปลูกเป็นเรือนแฝดสามหลังเลยที เดียว แต่ต่อมาการสร้างเรือนไทยแบบเรือนไทยเดิมนั้นค่อยๆลด ลง ตามความเปลี่ยนไปของระบบเศรษฐกิจ การปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ก็ต้องคะนึงถึงความรวดเร็ว และความประหยัด จึงมีเรือนรูปแบบอื่นมาแทนที่ อีกทั้งในเมืองบางกอก ซึ่งก็กลายเป็นกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ระบบการคมนาคมทางน้ำก็มีการพัฒนารูปแบบไป มีการคิดค้นเรือหางยาว ที่วิ่งเร็ว เสียงดัง เป็นศัตรูตัวฉกาจของเรือนแพ เพราะผ่านมาคราวใด เรือนแพก็มีอันต้องโยกคลอน ซัดเซไปตามแรงคลื่น ประชากรชาวแพทั้งหลายก็จำใจอพยพหนีคลื่น เข้าสู่คลองเล็กคลองน้อย พอนานๆเข้าก็เริ่มหนีขึ้นฝั่ง ยึดริมตลิ่งนั่นเองเป็นที่ปลูกสร้างกระท่อมริมคลองแพเธคเป็นแพขนาดใหญ่ สร้างแยกจากแพพักผ่อน เป็นแพรื่นเริงโดยเฉพาะ
จนปัจจุบัน ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ก็มีในต่างจังหวัดบ้าง ที่เป็นลักษณะชุมชนเรือนแพ เช่นที่ริมแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานี แถวหน้าวัดมหาธาตุที่จังหวัดพิษณุโลก แต่ที่เป็นเรือนแพแบบเรือนไทยเดิมก็มีเหลือน้อยเต็มท ี เป็นเรือนแบบสมัยใหม่ไปเกือบหมด ที่เมืองกาญจน์ก็มีเรือนแพเหมือนกัน แต่จะเป็นที่พักแบบรีสอร์ท ที่เห็นยังมีอยู่เกลื่อนกลาด อาละวาดอยู่ริมน้ำได้คงมีแห่งเดียวในประเทศไทย ต้องยกให้แพเธคแห่งเมืองกาญจนบุรีครับ สร้างกันใหญ่โต ระบบแสงเสียงสมบูรณ์ ไม่แพ้ดิสโก้เธคบนบกเลยเชียวครับท่าน


TraveLArounD

Submit "เรือนแพ : หนึ่งในเรือนไทยที่ใกล้สูญ หาย" to Digg Submit "เรือนแพ : หนึ่งในเรือนไทยที่ใกล้สูญ หาย" to del.icio.us Submit "เรือนแพ : หนึ่งในเรือนไทยที่ใกล้สูญ หาย" to StumbleUpon Submit "เรือนแพ : หนึ่งในเรือนไทยที่ใกล้สูญ หาย" to Google

Updated 21-06-2011 at 20:01 by TraveLArounD

Categories
เมืองไทยในอดีต

Comments