ปรับราคา สปิ้นหัวโต 50000 พร้อมส่ง ทะเบียนโอน - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

yaiflybike

ปรับราคา สปิ้นหัวโต 50000 พร้อมส่ง ทะเบียนโอน

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ yaiflybike อ่านข้อความ
แนบเอกสาร 2624072
ขาย สปิ้นหัวโต สีแดง เครื่องทำใหม่หมด 50000 บาท พร้อมส่ง ขาย ถึง เข้าพรรษานี้
หลังจากนี้ไม่ขายแล้ว จะจอดให้มันเน่าไปเลย
โทร 085-8695271 ใหญ่ เชียงราย ดูรถได้ที่ร้าน จุฟเวสป้า ติดต่อร้าน 086-7289650 จุฟ

Submit "ปรับราคา สปิ้นหัวโต  50000 พร้อมส่ง ทะเบียนโอน" to Digg Submit "ปรับราคา สปิ้นหัวโต  50000 พร้อมส่ง ทะเบียนโอน" to del.icio.us Submit "ปรับราคา สปิ้นหัวโต  50000 พร้อมส่ง ทะเบียนโอน" to StumbleUpon Submit "ปรับราคา สปิ้นหัวโต  50000 พร้อมส่ง ทะเบียนโอน" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments