ขาย มอเตอร์ไซต์ 750 cc. สองสูบ เครื่องสูบข้างขี่ได้ มีทะเบียนโอนได้ ไม่มีปัญหามีรูป - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

passtattoo

ขาย มอเตอร์ไซต์ 750 cc. สองสูบ เครื่องสูบข้างขี่ได้ มีทะเบียนโอนได้ ไม่มีปัญหามีรูป

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ passtattoo อ่านข้อความ
ตอนี้ทำเครื่องใหม่ขับดี และทำสีใหม่ เป็นสีดำ ราคา 60,xxx บาท.ต่อราคาได้ที่เบอร์โทร .081-050-901-2.(ภาสคับ) email.passtattoo@windowslive.com

Submit "ขาย มอเตอร์ไซต์ 750 cc. สองสูบ เครื่องสูบข้างขี่ได้ มีทะเบียนโอนได้ ไม่มีปัญหามีรูป" to Digg Submit "ขาย มอเตอร์ไซต์ 750 cc. สองสูบ เครื่องสูบข้างขี่ได้ มีทะเบียนโอนได้ ไม่มีปัญหามีรูป" to del.icio.us Submit "ขาย มอเตอร์ไซต์ 750 cc. สองสูบ เครื่องสูบข้างขี่ได้ มีทะเบียนโอนได้ ไม่มีปัญหามีรูป" to StumbleUpon Submit "ขาย มอเตอร์ไซต์ 750 cc. สองสูบ เครื่องสูบข้างขี่ได้ มีทะเบียนโอนได้ ไม่มีปัญหามีรูป" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments