แก้ไขขอเชิญพี่น้องโซนเหนื อร่วมงานแม่ลาวไบไนท์วันที ่ 1 ตุลาคม 2554 - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

suttikiet09

แก้ไขขอเชิญพี่น้องโซนเหนื อร่วมงานแม่ลาวไบไนท์วันที ่ 1 ตุลาคม 2554

Rate this Entry
ขอเชิญชวนชาว2ล้อและบิ้กไบท์ทุกท่านร่วม
งานแม่ลาวไบไนท์ ครั้งที่1
จัดโดย ชมรมรถโบราณแม่ลาวคลาสสิก จ.เชียงราย
สถานที่ ณ สนามกีฬาเพื่อสุขภาพ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

วัตถุประสงค์การจัดงาน
- เพื่อสมทบทุนจัดสร้างสถานที่ดื่มน้ำสนามกีฬาเพื่อสุข ภาพบ้านห้วยส้านพลับพลา
- เพื่อสมทบทุนจัดสร้างวิหารวัดบ้านเหล่าชวนชม

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554

10.00 เริ่มลงทะเบียนรับของทีระลึกงาน อาร์ม สติ๊กเกอร์ ป้ายห้อยคอ { ท่านล่ะ 100 บาท }
16.00 เปิดรับรถประกวด
1 .ถังรวมเดิม
2 .ถังรวมแต่ง
3 .ถังแยกเดิม
4 .ถังแยกแต่ง
5. ไฟตกเดิม
6. ไฟตกแต่ง
7. ชาลีแต่ง
8. มั้งกี้,กอลิล่า,dax สวยงาม
9. 400 cc ขึ้นไปสวยงาม
10. รางวัลมาไกล
11. ประกวดมิสช้อนท้าย
รถประกวดทุกรุ่นปิดรับเวลา 18.00

20.00 ประธานกล่าวเปิดงาน
20.30 ประกาศรับรางวัลผลประกวดรถและรางวัลมาไกล
21.00 พบกับดนตรีแสงสีเสียงพร้อมสาวๆ
24.00 ผักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม 2554

8.00 ร่วมรับประทานอาหารเช้าเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ


ติดต่อสอบถามรายละเอียดงานได้ที่

082-7875785 แบ้งค์
082-4875345 ต้อม
087-3603520 พี
088-2284427 ต่อ
082-1877534 รุธ

หมายเหตุ
มีเหตุทะเลาะวิวาทปรับ 5,000 บาท
เวลาและสถานที่จัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ไว้ใกล้ว ันงานจะประชาสัมพันธ์อีกครั้ง[/QUOTE]

Submit "แก้ไขขอเชิญพี่น้องโซนเหนื อร่วมงานแม่ลาวไบไนท์วันที ่ 1 ตุลาคม 2554" to Digg Submit "แก้ไขขอเชิญพี่น้องโซนเหนื อร่วมงานแม่ลาวไบไนท์วันที ่ 1 ตุลาคม 2554" to del.icio.us Submit "แก้ไขขอเชิญพี่น้องโซนเหนื อร่วมงานแม่ลาวไบไนท์วันที ่ 1 ตุลาคม 2554" to StumbleUpon Submit "แก้ไขขอเชิญพี่น้องโซนเหนื อร่วมงานแม่ลาวไบไนท์วันที ่ 1 ตุลาคม 2554" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments