ป้ายเก่า - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

ซื้อขายของสะสมโบราณ

ป้ายเก่า

Rate this Entry
ป้าย Superman สังกะสีงานเก่าเก็บมาก ราคา 3000 บาทถ้วนต่อรองได้นิดหน่อย
รูปขนาดเล็ก รูป  

Submit "ป้ายเก่า" to Digg Submit "ป้ายเก่า" to del.icio.us Submit "ป้ายเก่า" to StumbleUpon Submit "ป้ายเก่า" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments

  1. minsway28's Avatar
    ป้ายงานเก่าเกิน 20 ปีได้สังกะสีที่ขอบเป็นสนิมบ้างเล็กน้อย