ขาย c200 ทบ รถอยูอุบล 35000ส่งทั่วไทย - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

ToPlAiM

ขาย c200 ทบ รถอยูอุบล 35000ส่งทั่วไทย

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ TOPAIM อ่านข้อความ
แนบเอกสาร 2660329แนบเอกสาร 2660331ตอนนี้รถทำสีดำแล้ว ชุปเยอะเดียวจะเอารูปลงใหม่ตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้าน ช่วยที่นะครับต้องใช้เงินจริงๆไม่อยากขายเลย ขอตั้งไว้ที่ 39000 (ต้องใช้เงินจริงๆๆ)เบอร์ติต่อ0807239010 ท๊อป รถอยู่อุบลนะแนบเอกสาร 2660325

Submit "ขาย c200 ทบ รถอยูอุบล 35000ส่งทั่วไทย" to Digg Submit "ขาย c200 ทบ รถอยูอุบล 35000ส่งทั่วไทย" to del.icio.us Submit "ขาย c200 ทบ รถอยูอุบล 35000ส่งทั่วไทย" to StumbleUpon Submit "ขาย c200 ทบ รถอยูอุบล 35000ส่งทั่วไทย" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments