มี c100 ขาย/แลก s90 ..... - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

PorPlaTaKom

มี c100 ขาย/แลก s90 .....

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ koeangza อ่านข้อความ
ถ้าขาย ขายเท่าไหร่อะครับผม
19000 ครับผม คุยได้ครับ

Submit "มี c100 ขาย/แลก s90 ....." to Digg Submit "มี c100 ขาย/แลก s90 ....." to del.icio.us Submit "มี c100 ขาย/แลก s90 ....." to StumbleUpon Submit "มี c100 ขาย/แลก s90 ....." to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments