ขาย vespa ปี 1964 - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

saraly

ขาย vespa ปี 1964

Rate this Entry
Name:  IMG084.jpg
Views: 479
Size:  36.0 KB

สภาพพร้อมใช้
สามารถโอนและต่อภาษีได้

ราคา 63500 บาท

ติดต่อ คุณ ยอด
โทร 086-330-7419

Submit "ขาย vespa ปี 1964" to Digg Submit "ขาย vespa ปี 1964" to del.icio.us Submit "ขาย vespa ปี 1964" to StumbleUpon Submit "ขาย vespa ปี 1964" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments

  1. donnie's Avatar
    อิตาลี่ เเท้เปล่า ครับ ทั้งเครื่องเเละโครง