ขาย ซูซุกิ f-70 มีทะเบียน โอนไม่ได้ แห้งๆ 4500 บาท - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

คนเมืองชล2510

ขาย ซูซุกิ f-70 มีทะเบียน โอนไม่ได้ แห้งๆ 4500 บาท

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ chart-2519 อ่านข้อความ
แห้งๆ ครับ เครื่องไม่ติด ไม่ได้ใช้ นานแล้ว ของมีเท่าที่เห็น คันสตาท คันเกียร์เชื่อม ต้องทำเครื่องใหม่ มีเล่มส้ม เครื่องโคลงหมายเลข ตรงกัน
แนบเอกสาร 2947620
แนบเอกสาร 2947622
แนบเอกสาร 2947630
ระเบิดเมื่อไรส่งข่าวด้วยครับ ผมสนใจเครื่อง

Submit "ขาย ซูซุกิ f-70 มีทะเบียน โอนไม่ได้ แห้งๆ 4500 บาท" to Digg Submit "ขาย ซูซุกิ f-70 มีทะเบียน โอนไม่ได้ แห้งๆ 4500 บาท" to del.icio.us Submit "ขาย ซูซุกิ f-70 มีทะเบียน โอนไม่ได้ แห้งๆ 4500 บาท" to StumbleUpon Submit "ขาย ซูซุกิ f-70 มีทะเบียน โอนไม่ได้ แห้งๆ 4500 บาท" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments