ขาย รถโครงชาย 2 คัน คับ jx 110 / cg 110 (มีรูป) - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

อบต.99

ขาย รถโครงชาย 2 คัน คับ jx 110 / cg 110 (มีรูป)

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ อบต.99 อ่านข้อความ
ขายรวมรถโครงชาย 2 คัน 13,000 คับ ราคาคุยได้คับ 086-7455975 (เอ็ม)รายละเอียดโทรคุยดีกว่าคับรถอยู่ภูเก็ต
คันแรก.... JX 110 ... 6500 บาท รถมีเล่มทะเบียนเล่มเขียวให้อย่างเดียวขาดต่อโอนไม่ไ ด้เจ้าของตายแล้วคับ เลขโครง เลขเครื่องตรงคับ ตอนเอามาขับกลับมาคับเครื่องติดเครื่องดี แต่จอดตั้งไว้นานไม่ได้ขี่น่าจะเปลี่ยนหัวเทียนเติมน ้ำมันก้อสตาร์ทติดขี่ได้คับ

คันที่สอง...CG 110.... 7500 บาทรถติดขี่ได้อยู่คับแต่ไม่ค่อยได้ขี่ คันนี้เครื่องดีแต่อาจต้องล้างในถังน้ำมันนิดหน่อยคั บขี่ขึ้นเขาได้ รถเคยทำเครื่องมาแล้ว ตอนผมได้มาเป็นรถใช้งานขี่ขึ้นสวนคับ (คันนี้มีเล่มทะเบียนเล่มส้มให้คับแต่เป็นเล่มทะเบีย นของคันอื่นนะคับไม่ใช่ของคันนี้พอดีเขาให้มาเผื่อว่ าเอาไปแปลงยังไงได้ตามความสามารถคับ55+)ขอขอบคุณบอร์ดไทยสกูตเตอร์สำหรับพื้นที่คับ

Submit "ขาย รถโครงชาย 2 คัน คับ jx 110 / cg 110 (มีรูป)" to Digg Submit "ขาย รถโครงชาย 2 คัน คับ jx 110 / cg 110 (มีรูป)" to del.icio.us Submit "ขาย รถโครงชาย 2 คัน คับ jx 110 / cg 110 (มีรูป)" to StumbleUpon Submit "ขาย รถโครงชาย 2 คัน คับ jx 110 / cg 110 (มีรูป)" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments

  1. somsomsom's Avatar
    พี่ ครับ som นครปฐม นะ ที่ โทร ไป หา พี่ อ่า เรื่อง เล่ม อา ครับ ... CG ครับ UP

    T 084-53-227-40 ski_pug_soy1@hotmail.com