เรื่องเหล้าของน้องปอย - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

shortygirl

เรื่องเหล้าของน้องปอย

Rate this Entry
เหล้า ... มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ แอลกาฮอล เป็นสารที่มีพลังงานสูง แต่ร่างกายคนเราเผาพลาญไม่ได้ จึงเข้าสู่เส้นเลือดไปยังสมอง ก็เรยทำให้เมา(ปริ้น!!) นานวันเข้าก็ไปหมักหมมอยู่ในตับ สุดท้ายก็ ..ตับแข็ง.. แร้วก็ตายห่า !!!

แต่ก็ยังกิน คั่กๆๆๆ

Submit "เรื่องเหล้าของน้องปอย" to Digg Submit "เรื่องเหล้าของน้องปอย" to del.icio.us Submit "เรื่องเหล้าของน้องปอย" to StumbleUpon Submit "เรื่องเหล้าของน้องปอย" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments

  1. shortygirl's Avatar
    ชูบีดูบีวับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
  2. งึกงึกงักงัก's Avatar
    เรื่องเหล้าจริง ๆ