- - - - การเลือกซื้อ อกไก่ c95 c92 ให้เหมาะสมกับคาร์บู- - - - - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

Benly C92E

- - - - การเลือกซื้อ อกไก่ c95 c92 ให้เหมาะสมกับคาร์บู- - - -

Rate this Entry
การเลือกซื้อ อกไก่ C95 C92 ให้เหมาะสมกับคาร์บู
อกไก่ของ Honda C95 C92 มี 2 แบบครับ
1. แบบที่เป็นลูกชัก ส่วนปลายของอกไก่ต้องแนบสนิทกัน
2. แบบที่เป็นผ้าปั๊ม ส่วนปลายของอกไก่จะแยกออกจากกัน เนื่องจากตัวคาร์บูผ้าปั๊มจะสูงเท่ากับปลายอกไก่ จึงทำให้ปิดไม่สนิท ซึ่งเค้าผลิตออกมาแบบนี้อยู่แล้ว ไม่ได้มีใครไปเลื่อยออกนะครับ
ส่วนอกไก่ของเทียม ผมเห็นมีขายอยู่ 450 บาท ปัิดเงาก็ 550 บาท เป็นแบบปิดคาร์บูลูกชัก


ตูน นครปฐม

Submit "- - - - การเลือกซื้อ อกไก่ c95 c92 ให้เหมาะสมกับคาร์บู- - - -" to Digg Submit "- - - - การเลือกซื้อ อกไก่ c95 c92 ให้เหมาะสมกับคาร์บู- - - -" to del.icio.us Submit "- - - - การเลือกซื้อ อกไก่ c95 c92 ให้เหมาะสมกับคาร์บู- - - -" to StumbleUpon Submit "- - - - การเลือกซื้อ อกไก่ c95 c92 ให้เหมาะสมกับคาร์บู- - - -" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments