ขอเชิญร่วมงาน คนไทยไม่ทิ้งกัน สตางค์ ครั้งที่ 1 ..(18-19 กุมภาพันธ์ 2555) - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

shiftoff

ขอเชิญร่วมงาน คนไทยไม่ทิ้งกัน สตางค์ ครั้งที่ 1 ..(18-19 กุมภาพันธ์ 2555)

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ shiftoff อ่านข้อความ
ขอเชิญร่วมงาน คนไทยไม่ทิ้งกัน สตางค์ ครั้งที่ 1
จัดโดยชมรมรักษ์รถโบราณ MC สตางค์101 จ.ร้อยเอ็ด ณ.บริเวณพิ้นที่ติดบายพาสรอบเมืองร้อยเอ็ด แยกร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.หมู่ม่น อ.เชียงขัวญ จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่18-19กุมภาพันธ์2550
จุดประสงค์ในการจัดงาน
1.จัดชื้ออุปกรณ์ กู้ชีพ กู้ภัย ให้กับ :หน่วยกู้ชีพนครสาเกต:จ.ร้อยเอ็ด
2.เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวั น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จ.ร้อยเอ็ด
3.เพื่อพบปะสังสรรค์และการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกั บรถโบราณของแต่ละคน
วันงาน 18 กุมภาพันธ์ 2555 ทำกิจกรรมดังนี้
08.00 น.เริ่มลงทะเบียนเข้างานและ รับของที่ระลึก(สติ๊กเกอร์,อาร์ม)
09.00 น.ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงาน
12.00 น.รับประทานอาหารและผักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น.เปิดรับสมัครรถเข้าประกวดตามประเถทต่างๆดังนี้ ดรีมเดิม,ดรีมสวยงาม,ถังรวมเดิม,ถังรวมสวยงาม,ชาลีสว ยงาม,ไฟโหลนเดิม
ไฟโหลนสวยงาม,ผู้ชายเดิม,ผู้ชายสวยงาม,ล้อเล็กสวยงาม ,โมตาสสวยงาม,ซุปเปอร์โฟร์,SRสวยงาม,KSRสวยงาม,ความค ิด
สร้างสรรค์,มาได้ไงเนี้ย
19.30 น.ประธานกลุ่ม กล่าวปิดงาน
21.00 น.ร่วมกันทำกิจกรรมประกวด Missซ้อนท้าย.รอยสักผู้หญิง.ลอยสักผู้ชาย.รางวัลมาไก ลที่สุด(เอาจากป้ายขึ้นเวทีและบัตรประชาชน)
และสนุกกับวงดนตรี
24.00 น.ประธานกลุ่ม กล่าวปิดงาน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 แยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยทุกท่าน
ติดต่อสอบถามเส้นทางและจองบู๊ท ได้ที่...
พี่ตั๊ก ร้านสตางค์ 089-6222779 พี่ปุ๋ย 084-7550994 พี่เอ็ม 085-8534223 พี่ป๋องแป๋ง 085-6424883 พี่เดี่ยว 087-7703874

Submit "ขอเชิญร่วมงาน คนไทยไม่ทิ้งกัน สตางค์ ครั้งที่ 1 ..(18-19 กุมภาพันธ์ 2555)" to Digg Submit "ขอเชิญร่วมงาน คนไทยไม่ทิ้งกัน สตางค์ ครั้งที่ 1 ..(18-19 กุมภาพันธ์ 2555)" to del.icio.us Submit "ขอเชิญร่วมงาน คนไทยไม่ทิ้งกัน สตางค์ ครั้งที่ 1 ..(18-19 กุมภาพันธ์ 2555)" to StumbleUpon Submit "ขอเชิญร่วมงาน คนไทยไม่ทิ้งกัน สตางค์ ครั้งที่ 1 ..(18-19 กุมภาพันธ์ 2555)" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments