18-19 กุมภาพันธ์2555 เชิญร่วมงาน mcทำดีเพื่อช่วยเหลือผู้ปร ะสบอุทกภัยจัดโดย น้ำผึ้งป่า - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

nan nana

18-19 กุมภาพันธ์2555 เชิญร่วมงาน mcทำดีเพื่อช่วยเหลือผู้ปร ะสบอุทกภัยจัดโดย น้ำผึ้งป่า

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ meclassic อ่านข้อความ
18-19 กุมภาพันธ์ 2555 ขอเชิญร่วมงาน MC .....สถานที่ ลานอเนกประสงค์ ต.ท่าพระ จ. ขอนแก่น < สถานที่ ติดกันกับ งาน วัตถุโบราณ .. จัดโดย กลุ่ม น้ำผึ้งป่า โนนศิลา classic ขอนแก่น


สถานที่

* เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
* เพื่อสมบททุนซื้อสิ่งของจำเป็นให้กับน้องๆ บ้านแคนทอง จังหวัด ขอนแก่น
* เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ความคิด พบปะ สังสรรค์กันในกลุ่มชมรมรถโบราณ

08.00 น. ลงทะเบียนท่านละ 100 บาท รับ อาร์ม สติ๊กเกอร์ ป้ายแขนคอ


17.00 น. เริ่มประกวดรถ - ประดภท ไฟหล่น เดิม -ไฟหล่นสวยงาม -ประเภทถังรวมเดิม -ถังรวมสวยงาม

-ประเภทถังแยกเดิม - ถังแยกสวยงาม - ประเภทผู้ชายเดิม - ผู้ชายสวยงาม - ประเภทผู้ชายสองจังหวะเดิม

-ประเภทล้อเล็กสวยงาม - ล้อเล็กเดิม - ประเภทดรีมเดิม - ดรีมสวยงาม - ประเภทความคิดสร้างสรรค์

-ประเภทโมตาดสวยงาม - ประเภท 400 cc ขึ้นไปเดิมและ สวยงาม อย่างละรางวัล ไม่แยก SR หรือ CB

-ประเภท มาได้ไง 1 รางวัล ต้องขับมาเอง

* 19.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
* 19.30 น. ประกาศผลและมอบรางวัล
* 20.00 น. สนุก กับ กจิกรรม บนเวที
*21.00 น. ประกวดมิสซ้อนท้าย * มิส เตอร์ แดนซ์กระจายและ >> ประกวดสาว ประเภท 2 ที่สวยที่สุดในงาน <<[/COLOR] สนุก กับบนเวที และกจิกรรม มากมาย ...

* 24.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

สอบถาม

พี่ชัย น้ำผึ้งป่า 088 -0179636

ต้น น้ำผึ้งป่า 087 7239873

จองบูท แนน 083 - 3517583

Submit "18-19 กุมภาพันธ์2555 เชิญร่วมงาน mcทำดีเพื่อช่วยเหลือผู้ปร ะสบอุทกภัยจัดโดย น้ำผึ้งป่า" to Digg Submit "18-19 กุมภาพันธ์2555 เชิญร่วมงาน mcทำดีเพื่อช่วยเหลือผู้ปร ะสบอุทกภัยจัดโดย น้ำผึ้งป่า" to del.icio.us Submit "18-19 กุมภาพันธ์2555 เชิญร่วมงาน mcทำดีเพื่อช่วยเหลือผู้ปร ะสบอุทกภัยจัดโดย น้ำผึ้งป่า" to StumbleUpon Submit "18-19 กุมภาพันธ์2555 เชิญร่วมงาน mcทำดีเพื่อช่วยเหลือผู้ปร ะสบอุทกภัยจัดโดย น้ำผึ้งป่า" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments