งานทองเหลืองฉลุกับ พวงกุญแจ สร้อยคอชื่อ แหวนชื่อ สร้อยMods แหวนเครื่องแลม - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

Lambar

งานทองเหลืองฉลุกับ พวงกุญแจ สร้อยคอชื่อ แหวนชื่อ สร้อยMods แหวนเครื่องแลม

Rate this Entry
ทองเหลือง....โหละชนิดหนึ่งที่สามารถ หล่อขึ้นรูป ฉุล และชุบได้ ดั้งเช่นในสมัยก่อน เพลทติดรถทั้่วๆไปจึงนึงนิยมใช้ วัสดุที่สามารถนำมาฉลุทำ ลายเซ็นรถในสมัยก่อน ... เวลาผ่านไป ทองเหลืองได้กลับมาอีกครั้งในรูปแบบของงาน เครื่องประดับ ในแบบยูนิกสไตร์ สำหรับดึงเอกกลักษณ์เฉพาะ ของแต่และบุคคลออกมา ยกตัวอย่างในวันนี้ สร้อยคอชื่อตัวเอง อาจทำได้ในหลายรูปแบบ อาจทำเป็นพวงกุณแจญี่ห้อของรถ หรือลายเซ็นหน้ารถที่เป็นชื่อที่คุณชอบ แหวนจากเครื่องแลมเบร็ตต้า จี๊โลโกม๊อด เหล่านี้ล้วนทำจากทองเลือง...
รับทำงาน แฮนเมท จากทองเหลือง แหวนชื่อ พวงกุญแจ ลายเซ็นหน้ารถ สร้อยคอชื่อและอื่นๆๆ
รูปขนาดเล็ก รูป      

Submit "งานทองเหลืองฉลุกับ พวงกุญแจ สร้อยคอชื่อ แหวนชื่อ สร้อยMods แหวนเครื่องแลม" to Digg Submit "งานทองเหลืองฉลุกับ พวงกุญแจ สร้อยคอชื่อ แหวนชื่อ สร้อยMods แหวนเครื่องแลม" to del.icio.us Submit "งานทองเหลืองฉลุกับ พวงกุญแจ สร้อยคอชื่อ แหวนชื่อ สร้อยMods แหวนเครื่องแลม" to StumbleUpon Submit "งานทองเหลืองฉลุกับ พวงกุญแจ สร้อยคอชื่อ แหวนชื่อ สร้อยMods แหวนเครื่องแลม" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments

  1. Lambar's Avatar