ลุงเชย - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

GT_rayong

ลุงเชย

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ลุงเชยบ้านใต้ อ่านข้อความ
คุณต่าย เบอร์โทรผิดป่าวครับโทรไปคนละคนเรยอะ
แก้ไขแล้วคับ

Submit "ลุงเชย" to Digg Submit "ลุงเชย" to del.icio.us Submit "ลุงเชย" to StumbleUpon Submit "ลุงเชย" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments