แว่นตา James Dean handmade in usa NOS - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

ramram

แว่นตา James Dean handmade in usa NOS

Rate this Entry
เป็นงานของ James Dean handmade in usa NOS สภาพสวยของใหม่เก่าเก็บมีคลิปสีทองให้ด้วย มาพร้องซองใส่แว่นของแท้ ขอขายราคา 8000 บาทครับ (เหลืออันเดียวแล้วนะครับ)

http://image.free.in.th/z/iq/dscn3594.jpg
http://pic.free.in.th/id/a2d48fd41ca12965fd9cb347116aeff3

Submit "แว่นตา James Dean handmade in usa NOS" to Digg Submit "แว่นตา James Dean handmade in usa NOS" to del.icio.us Submit "แว่นตา James Dean handmade in usa NOS" to StumbleUpon Submit "แว่นตา James Dean handmade in usa NOS" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized