ขายเครื่องโฟล์ค เครื่อง 1,300 ซีซี.ไม่มีเล่ม ขายถูก เจ้าของเปลี่ยนเครื่องใหม่ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

Assadorn

ขายเครื่องโฟล์ค เครื่อง 1,300 ซีซี.ไม่มีเล่ม ขายถูก เจ้าของเปลี่ยนเครื่องใหม่

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ kilouy อ่านข้อความ
เครื่องโฟล์ค ขนาด 1,300 ซีซี เครื่องแรง ใช้ได้ดี สามารถติดตั้งใช้ได้ทันที
ราคา 10,000 บาท

Submit "ขายเครื่องโฟล์ค เครื่อง 1,300 ซีซี.ไม่มีเล่ม ขายถูก เจ้าของเปลี่ยนเครื่องใหม่" to Digg Submit "ขายเครื่องโฟล์ค เครื่อง 1,300 ซีซี.ไม่มีเล่ม ขายถูก เจ้าของเปลี่ยนเครื่องใหม่" to del.icio.us Submit "ขายเครื่องโฟล์ค เครื่อง 1,300 ซีซี.ไม่มีเล่ม ขายถูก เจ้าของเปลี่ยนเครื่องใหม่" to StumbleUpon Submit "ขายเครื่องโฟล์ค เครื่อง 1,300 ซีซี.ไม่มีเล่ม ขายถูก เจ้าของเปลี่ยนเครื่องใหม่" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments

  1. Assadorn's Avatar
    สนใจติดต่อที่ [email protected]
  2. Assadorn's Avatar
    [IMG]J:\เครื่องโฟล์ค\100_0717[/IMG]