ขออภัยสินค้าตัวนี้ขายแล้ว ครับ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

adisak_ninja

ขออภัยสินค้าตัวนี้ขายแล้ว ครับ

Rate this Entry
ขออภัยสินค้าตัวนี้ขายแล้วครับ

ขายไมค์โบราณ ไช้งานได้ ราคา 30,000 บาท
สนใจติดต่อ adisak_hrd@hotmail.com
Name:  รูปถ่าย0094.jpg
Views: 971
Size:  50.5 KB

Submit "ขออภัยสินค้าตัวนี้ขายแล้ว ครับ" to Digg Submit "ขออภัยสินค้าตัวนี้ขายแล้ว ครับ" to del.icio.us Submit "ขออภัยสินค้าตัวนี้ขายแล้ว ครับ" to StumbleUpon Submit "ขออภัยสินค้าตัวนี้ขายแล้ว ครับ" to Google

Updated 31-08-2012 at 07:50 by adisak_ninja

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments