รถยนต์ chevrolet cruze (เชฟโรเล็ต ครูซ) ใช่แบตเตอรี่รุ่นไหนได้บ้า ง - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

ร้านบีบีแบตเตอรี่ ขายแบตเตอรี่รถยนต์ มีบริการเปลี่ยน นอกสถานที่ให้ด้วยนะ

รถยนต์ chevrolet cruze (เชฟโรเล็ต ครูซ) ใช่แบตเตอรี่รุ่นไหนได้บ้า ง

Rate this Entry
รถยนต์ CHEVROLET CRUZE ใช้แบตเตอรี่รุ่นไหน วันนี้มีคำตอบครับ สำหรับใครที่ใช้รถยนต์รุ่นนี้คงเจอปัญหาเรื่องหาแบตเ ตอรี่ใส่อยากใช่ไหมครับ เป็นเพราะแบตเตอรี่รถยนต์รุ่นนี้ไม่เหมือนรถยนต์ทั่วๆไปที่ใช้กันอยู่ตามท้องถ นน ต้องซื้อที่ศูนย์บริการเท่านั้น (บางครั้งศูนย์บริการก็ไม่มี) แต่จริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เหมื อนเดิมก็ได้ครับ เราสามารถเอาแบตเตอรี่ที่มีขายตามท้องตลาดมาใส่ได้โด ยรุ่นที่สามารถทดแทนได้จะมีอยู่ 3 ยี่ห้อ นะครับ

1. แบตเตอรี่แห้งของ BOSCH สามารถใช้แทน cruze เครื่องยนต์ เบนซิลได้ คือรุ่น DIN 75 12v 75ah2. แบตเตอรี่แห้งของ PUMA สามารถใช้แทน cruze เครื่องยนต์ เบนซิลได้ คือรุ่น DIN 75 12v 75ah3. แบตเตอรี่แห้งของ BOLIDEN สามารถใช้แทน cruze เครื่องยนต์ ดีเซล ได้ คือรุ่น DIN 75 12v 75ah

ก็เอาไว้เป็นข้อมูลนะคับ แบตเตอรี่รถยนต์ทั้ง3ตัวนี้สามารถใส่แทนได้โดยไม่ต้อ งดัดแปลงอะไรเลยนะครับ

Submit "รถยนต์ chevrolet cruze (เชฟโรเล็ต ครูซ) ใช่แบตเตอรี่รุ่นไหนได้บ้า ง" to Digg Submit "รถยนต์ chevrolet cruze (เชฟโรเล็ต ครูซ) ใช่แบตเตอรี่รุ่นไหนได้บ้า ง" to del.icio.us Submit "รถยนต์ chevrolet cruze (เชฟโรเล็ต ครูซ) ใช่แบตเตอรี่รุ่นไหนได้บ้า ง" to StumbleUpon Submit "รถยนต์ chevrolet cruze (เชฟโรเล็ต ครูซ) ใช่แบตเตอรี่รุ่นไหนได้บ้า ง" to Google

Comments