---------ถึงต้าเชียงใหม่ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

หวงเฟยหง

---------ถึงต้าเชียงใหม่

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ หวงเฟยหง อ่านข้อความ
คับ ผมก้อไม่อยากมีปัญหากับไครทั้งนั้น แต่งานนี้ ผมเข้าเนื้อด้วย โดนด่าเพราะรับโอนไห้ รู้งี้ขายตามสภาพดีกว่า

Submit "---------ถึงต้าเชียงใหม่" to Digg Submit "---------ถึงต้าเชียงใหม่" to del.icio.us Submit "---------ถึงต้าเชียงใหม่" to StumbleUpon Submit "---------ถึงต้าเชียงใหม่" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments