22 ธันวาคม 2555 พบกับงาน พร้อมสุขคลาสสิค ครั้งที่ 2 หน้าพระลาน จ.สระบุรี - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

สนิมโบราณ

22 ธันวาคม 2555 พบกับงาน พร้อมสุขคลาสสิค ครั้งที่ 2 หน้าพระลาน จ.สระบุรี

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ klangdon*** อ่านข้อความ
Name:  phromsuk2.jpg
Views: 733
Size:  37.1 KB

เชิญร่วมงานพร้อมสุขคลาสสิค ครั้งที่ 2

ขอเชิญชวนชาวสองล้อคลาสสิค ร่วมงาน“ คอนเสิร์ต พร้อมสุขคลาสสิคครั้งที่ 2
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2555 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ หมู่บ้านพร้อมสุขสปอร์ต หมู่ที่ 12
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกิยรติ จ.สระบุรี
ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ กีฬาและการดำเนินงานบริหารจัดการของ
ชมรมพร้อมสุขสปอร์ต เป้าหมายในการพัฒนาการกีฬาให้กับชาวบ้าน ,เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเส พติด
โดยมีวัตถุประสงค์
1.ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกร ณ์กีฬาและการดำเนินงานบริหารจัดการของชมรมพร้อมสุขสป อร์ต
2. เป้าหมายในการพัฒนาการกีฬาให้กับชาวบ้าน
3.เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเ สพติด
4.เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาวคลาสสิค และแลกเปลื่ยนความคิดเห็น
5.รณรงค์เปิดไฟใส่หมวก ขับรถอย่างถูกกฏหมายเครพกฏจราจร

086-1306302 (พี่เหน่ง) 085- 9915823 (Bank)


วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555
08:00 น. เปิดรับลงทะเบียน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
16:30 น. เปิดรับเข้าประกวดเป็นประเภทต่างๆๆ
18:30 น. พบกับความมันส์ๆ…….กับวงดนตรี และบรรยากาศ แบบคลาสสิค
19:30 น.ประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลการประกวดรถ/มิสซ้อนท้าย/หมุ่นมาดเซอร์
24:00 น. พักผ่อนตามอธัยาศัย
รูปขนาดเล็ก รูป  

Submit "22 ธันวาคม 2555 พบกับงาน พร้อมสุขคลาสสิค ครั้งที่ 2 หน้าพระลาน จ.สระบุรี" to Digg Submit "22 ธันวาคม 2555 พบกับงาน พร้อมสุขคลาสสิค ครั้งที่ 2 หน้าพระลาน จ.สระบุรี" to del.icio.us Submit "22 ธันวาคม 2555 พบกับงาน พร้อมสุขคลาสสิค ครั้งที่ 2 หน้าพระลาน จ.สระบุรี" to StumbleUpon Submit "22 ธันวาคม 2555 พบกับงาน พร้อมสุขคลาสสิค ครั้งที่ 2 หน้าพระลาน จ.สระบุรี" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments