ขาย 64 แท้ ทะเบียนโอนครับขายแล้วครับ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

toe vespa

ขาย 64 แท้ ทะเบียนโอนครับขายแล้วครับ

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ toe vespa อ่านข้อความ
ขาย 64 แท้ ทะเบียนโอนได้ เครื่องดีพร้อมใช้งาน ไม่ต้องแต่งแล้ว ภาษีเต็มโอนได้ทุกที่ขอราคา 80,000 บาท ราคาต่อรองได้ครับ ติดต่อ
โทร 081-7276462 โต
รูปขนาดเล็ก รูป      

Submit "ขาย 64 แท้ ทะเบียนโอนครับขายแล้วครับ" to Digg Submit "ขาย 64 แท้ ทะเบียนโอนครับขายแล้วครับ" to del.icio.us Submit "ขาย 64 แท้ ทะเบียนโอนครับขายแล้วครับ" to StumbleUpon Submit "ขาย 64 แท้ ทะเบียนโอนครับขายแล้วครับ" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments