ขาย datsun 120 y + แก๊ส 38000 บาท - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

sarun2499

ขาย datsun 120 y + แก๊ส 38000 บาท

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ sarun2499 อ่านข้อความ
Name:  21072012279.jpg
Views: 477
Size:  47.9 KB 085-7172499 ทะเบียนไม่ขาด ชุดโอนพร้อม แก๊สลงเล่มแล้วเรียบร้อย วิ่งทางไกลสบาย
รูปขนาดเล็ก รูป    

Submit "ขาย datsun  120 y + แก๊ส  38000 บาท" to Digg Submit "ขาย datsun  120 y + แก๊ส  38000 บาท" to del.icio.us Submit "ขาย datsun  120 y + แก๊ส  38000 บาท" to StumbleUpon Submit "ขาย datsun  120 y + แก๊ส  38000 บาท" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments