ขาย kawasaki serpico - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

dell007

ขาย kawasaki serpico

Rate this Entry
ขาย KAWASAKI SERPICO 150 SE ปี2541 สีเขียว ไมล์วิ่งไม่ถึง 20,000 กม. เปลี่ยนยางนอก-ในใหม่ แบตแห้ง GS ใหม่ สภาพเดิม ๆ โทร.081-2930500 ยุทธ

Submit "ขาย kawasaki serpico" to Digg Submit "ขาย kawasaki serpico" to del.icio.us Submit "ขาย kawasaki serpico" to StumbleUpon Submit "ขาย kawasaki serpico" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments