อยากสอบถามว่ารถจักรยานรุ่ นนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครั บ? - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

Hijack-boy

อยากสอบถามว่ารถจักรยานรุ่ นนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครั บ?

Rate this Entry

Comments

  1. sprint's Avatar
    ตามภาพถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะเป็นจักรยานส่งไปรษณี ย์ของญี่ปุ่น (ซึ่งมีผลิตในจีนในล็อตหลังๆเช่นกันครับ)

    ส่วนในเรื่องของราคาขึ้นอยูกับสภาพตัวรถและอุปกรณ์เด ิมต่างๆที่ติดรถมาครับ (ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 3,000 - 5,000 บาทครับ)