ขายกล้องฟิล์ม กล้องเก่า กล้องโบราณ กล้องหายาก กล้องสะสม - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

vintage101

ขายกล้องฟิล์ม กล้องเก่า กล้องโบราณ กล้องหายาก กล้องสะสม

Rate this Entry
ขายกล้องฟิล์ม กล้องเก่า กล้องโบราณ กล้องหายาก กล้องสะสม

http://www.facebook.com/media/set/?s...1&l=96075e020b

สนใจติดต่อ
085-845-1976
vintageclicks@gmail.com

ดูกล้องอื่นๆได้ทางเฟสบุค มีของหลากหลายประเภททยอยเข้าเรื่อยๆ แอ้ดกันมาเลยค่ะ

www.facebook.com/vintageclicks
รูปขนาดเล็ก รูป  

Submit "ขายกล้องฟิล์ม กล้องเก่า กล้องโบราณ กล้องหายาก กล้องสะสม" to Digg Submit "ขายกล้องฟิล์ม กล้องเก่า กล้องโบราณ กล้องหายาก กล้องสะสม" to del.icio.us Submit "ขายกล้องฟิล์ม กล้องเก่า กล้องโบราณ กล้องหายาก กล้องสะสม" to StumbleUpon Submit "ขายกล้องฟิล์ม กล้องเก่า กล้องโบราณ กล้องหายาก กล้องสะสม" to Google

Comments