ประกาศเลื่อนงานหนองบัว คลาสสิคปี 4 - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

panomred

ประกาศเลื่อนงานหนองบัว คลาสสิคปี 4

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ panomred อ่านข้อความ
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ CHAI NONGBUA CLASSIC อ่านข้อความ
ประกาศ
ขอเลื่อนงานหนองบัวคลาสสิค ปี 4 ออกไปก่อน
เนื่องจากตรงกับวันเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลหนองบัว
ถ้าเลื่อนไปเป็นวันที่เท่าไหร่จะแจ้งให้ทราบโดยด่วนค รับ
upppp

Submit "ประกาศเลื่อนงานหนองบัว คลาสสิคปี 4" to Digg Submit "ประกาศเลื่อนงานหนองบัว คลาสสิคปี 4" to del.icio.us Submit "ประกาศเลื่อนงานหนองบัว คลาสสิคปี 4" to StumbleUpon Submit "ประกาศเลื่อนงานหนองบัว คลาสสิคปี 4" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments