*-- 3-4 พฤศจิกายน 2555 ขอเชิญ พี่น้อง คลาสสิค บิ๊กไบท์ เข้าร่วมกิจกรรม คลาสสิคเพื่อน้อง --* - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

eakchaisr

*-- 3-4 พฤศจิกายน 2555 ขอเชิญ พี่น้อง คลาสสิค บิ๊กไบท์ เข้าร่วมกิจกรรม คลาสสิคเพื่อน้อง --*

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ tantaa อ่านข้อความ
กลุ่มใดมีของที่ระลึกร่วมด้วยช่วยกันประมูลบนเวทีราย ได้ให้กับทางโรงเรียนทั้งหมด ช่วยๆกันนะคะงานบุญจริงๆ
งานนี้มีแต่บุ่ญล้วนจริงๆเอ้าดันกันหน่อย

Submit "*-- 3-4 พฤศจิกายน 2555 ขอเชิญ พี่น้อง คลาสสิค บิ๊กไบท์ เข้าร่วมกิจกรรม คลาสสิคเพื่อน้อง --*" to Digg Submit "*-- 3-4 พฤศจิกายน 2555 ขอเชิญ พี่น้อง คลาสสิค บิ๊กไบท์ เข้าร่วมกิจกรรม คลาสสิคเพื่อน้อง --*" to del.icio.us Submit "*-- 3-4 พฤศจิกายน 2555 ขอเชิญ พี่น้อง คลาสสิค บิ๊กไบท์ เข้าร่วมกิจกรรม คลาสสิคเพื่อน้อง --*" to StumbleUpon Submit "*-- 3-4 พฤศจิกายน 2555 ขอเชิญ พี่น้อง คลาสสิค บิ๊กไบท์ เข้าร่วมกิจกรรม คลาสสิคเพื่อน้อง --*" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments