ประกาศ!!!! หาคนดูแลc70 ต่อครับ - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

bigga_rist

ประกาศ!!!! หาคนดูแลc70 ต่อครับ

Rate this Entry
ต้องการขาย c70 ไม่มีเล่ม
สภาพ เพิ่งทำสีกะบิ้วเครื่องใหม่แต่โดนน้องน้ามกินไปก่อน หาคนเอาไปดูแลต่อ
รถอยู่ ปทุมธานี สนจัยติดต่อ 087-7118179
รูปขนาดเล็ก รูป      

Submit "ประกาศ!!!! หาคนดูแลc70 ต่อครับ" to Digg Submit "ประกาศ!!!! หาคนดูแลc70 ต่อครับ" to del.icio.us Submit "ประกาศ!!!! หาคนดูแลc70 ต่อครับ" to StumbleUpon Submit "ประกาศ!!!! หาคนดูแลc70 ต่อครับ" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments