<<<ขาย>>>เลิกเก็บ..ทรัพย์ จาง((สบายๆ))x((สไตล์ิ thebest) ) - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

199 the best

<<<ขาย>>>เลิกเก็บ..ทรัพย์ จาง((สบายๆ))x((สไตล์ิ thebest) )

Rate this Entry
[QUOTE=199 the best;9691694]

คาดว่าเป็นเด็กผู้หญิงถือคบเพลิงโอลิมปิกกรีกโปราณ เมื่อราวๆปี พ.ศ 24**

เป็นไม้เนื้อแข็ง แกะสลักของนอก เก่าแท้แน่นอนครับ ของจริงสวยมากครับ

ขนาดส่วนสู่งจากฐาน 120 ซม ฐานกว้าง 25*25 ซม

งานเก่า น่าสะสม มากครับ ขายแล้ว

Submit "<<<ขาย>>>เลิกเก็บ..ทรัพย์ จาง((สบายๆ))x((สไตล์ิ thebest) )" to Digg Submit "<<<ขาย>>>เลิกเก็บ..ทรัพย์ จาง((สบายๆ))x((สไตล์ิ thebest) )" to del.icio.us Submit "<<<ขาย>>>เลิกเก็บ..ทรัพย์ จาง((สบายๆ))x((สไตล์ิ thebest) )" to StumbleUpon Submit "<<<ขาย>>>เลิกเก็บ..ทรัพย์ จาง((สบายๆ))x((สไตล์ิ thebest) )" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments