ขาย Vans & Murphy's Truly Tuff "USA" - Blogs - ThaiScooter.Com Forums
    
View RSS Feed

Sneakers Usa

ขาย Vans & Murphy's Truly Tuff "USA"

Rate this Entry
อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ Sneakers Usa อ่านข้อความ
งานเก่าเก็บ ยังไม่ผ่านการใช้งาน ยังไม่ได้ผ่านการร้อยเชือก ข้างในที่ลอกนิดเดียวตามการเวลาที่นาน ราคา 5000 คับผม
ติดต่อ 084-528-0504
Vintage 1960-70's
Murphy's Truly Tuff
สภาพใหม่เก่าเก็บ เชือกเดิม ไซค์ "9"
ไส้ตะเกียง ส้นเย็บสี่ตะเข็บ เก่าลึกได้เล่น
เปิดที่ 3800 บาท
รูปขนาดเล็ก รูป    

Submit "ขาย Vans & Murphy's Truly Tuff  "USA"" to Digg Submit "ขาย Vans & Murphy's Truly Tuff  "USA"" to del.icio.us Submit "ขาย Vans & Murphy's Truly Tuff  "USA"" to StumbleUpon Submit "ขาย Vans & Murphy's Truly Tuff  "USA"" to Google

Tags: ไม่มี Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments